EU

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem serwisu grandascot.pl (dalej: Serwis) i administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest Grand Ascot Wrzecionek Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie (31-123) przy ul. Józefa Szujskiego 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768091 (dalej: Operator Serwisu).
 2. Operator Serwisu zapewnia zgodność przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej: Użytkownik) z obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”),
  • poprzez gromadzenie logów serwera www funkcjonującego pod adresem grandascot.pl
 4. Na stronie Serwisu znajdują się również odnośniki do portali społecznościowych; w celu zapoznania się z politykami prywatności stosowanymi przez te portale zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych podmiotów prowadzących te serwisy.
 5. Serwis nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, jak również nie dokonuje profilowania.

2. Informacje o formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi rezerwacji usług hotelarskich i usług dodatkowych, zapytania o dostępność, kontaktu handlowego, obsługi płatności.

3. Cel przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zapytania o dostępność, dokonania rezerwacji usług oraz ich realizacji, zameldowania w hotelu prowadzonym przez Operatora Serwisu (dalej: hotel), realizacji usług świadczonych na terenie hotelu, odpowiedzi na pytania dotyczące usług. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu usługi fakturą VAT). Niepodanie danych osobowych uniemożliwi dokonanie rezerwacji, zawarcie umowy z hotelem, zameldowanie w hotelu, wystawienie faktury i realizację usług dodatkowych świadczonych przez hotel.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora Serwisu w celach związanych z realizacją usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Użytkownika są świadczone w hotelu, w tym w szczególności w celu:
  • złożenia zapytania o dostępność usług,
  • umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące usług i ich realizacji,
  • dokonania rezerwacji usług,
  • realizacji wszystkich usług świadczonych na terenie hotelu,
  • zapewnienia bezpieczeństwa,
  • zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • udokumentowania wykonania usług dla celów podatkowych,
  • dochodzenia roszczeń,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze Serwisu,
  • przesyłania ofert handlowych i marketingowych w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany przez hotel w celu ochrony mienia oraz bezpieczeństwa gości hotelu oraz osób przebywających na terenie hotelu. Podstawą prawną przetwarzania danych przez monitoring jest ochrona żywotnych interesów gości hotelowych oraz innych osób fizycznych, a także usprawiedliwiony interes Operatora Serwisu.

4. Udostępnienie, przechowywanie i dostęp do danych

 1. Dane Użytkowników podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione w szczególności następującym kategoriom odbiorców:
  • firmom księgowym, firmom ubezpieczeniowym oraz kancelariom prawnym współpracującym z Operatorem Serwisu,
  • firmom kurierskim i pocztowym,
  • biurom podróży współpracującym z Operatorem Serwisu,
  • firmom hostingowym, informatycznym oraz firmom zapewniającym wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną Operatora Serwisu,
  • podmiotom uczestniczącym w procesach wsparcia niezbędnych dla realizacji usług hotelu, w tym usług płatniczych, usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • współpracownikom Operatora Serwisu świadczących usługi, w tym w szczególności związane z bezpośrednią obsługą i realizacją rezerwacji,
  • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne uprawnionym zgodnie z właściwymi przepisami do otrzymania danych osobowych.
 3. Operator Serwisu nie udostępnia danych Użytkowników podmiotom trzecim w celach marketingowych, jak również nie przekazuje danych podmiotom z krajów spoza Unii Europejskiej, chyba że kraje takie gwarantują równorzędną ochronę danych osobowych.
 4. Operator Serwisu współpracuje z portalami służącymi do rezerwacji zakwaterowania online (np. booking.com) i jest odpowiedzialny za zawartość strony w celu umożliwienia dokonywania rezerwacji usług hotelu bezpośrednio poprzez takie portale, jednak rezerwacje przetwarzane są przez portale rezerwacyjne. Tym samym informacje podawane przez użytkowników na portalach rezerwacyjnych będą udostępniane tym portalom i stowarzyszonym z nimi partnerom.
 5. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, dane te Operator Serwisu przechowuje do czasu wycofania jej wycofania. W pozostałych przypadkach Operator Serwisu przechowuje dane przez czas niezbędny dla realizacji celu, w którym zostały zebrane, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych związanych z realizowanymi przez Operatora Serwisu usługami.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, przez które rozumie się możliwość złożenia Operatorowi Serwisu zapytania o rodzaj przetwarzanych danych Użytkownika oraz uzyskania informacji o celu, kategorii przetwarzanych danych czy odbiorcach danych Użytkownika,
  • żądania sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych gdy Operator Serwisu zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych innemu administratorowi danych,
  • żądania usunięcia swoich danych, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, albo Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w zakresie określonym przepisami prawa oraz żądania przeniesienia swoich danych do innego administratora lub do Państwa,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 7. W sprawach przetwarzania danych osobowych Użytkownika można się z nami kontaktować pod adresem e-mail: biuro@grandascot.pl.

5. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • statystycznych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu; analiza statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie Serwisu do panujących trendów, a także stosowana jest do oceny popularności strony Serwisu,
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • możliwości podejmowania działań marketingowych
  • w zależności od celu przetwarzania, zebrane dane powierzamy naszym partnerom:
   • Delante Marketing Sp z o.o. – w celu optymalizacji naszej strony internetowej grandascot.pl
   • Sojern Intl Ltd – w celu wykorzystania narzędzi remarketingowych, m.in w mediach społecznościowych
   • Google LLC – w celu wykorzystania usług Google Analistics, Google Tag Manager, Google Search Console
   • Meta, Inc. – w celu wykorzystania narzędzi remarketingowych, m.in Meta Pixel
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów – ich strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Operatora Serwisu, a Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.

6. Logi Serwisu

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP lub HTTPS,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP lub HTTPS,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika,
  • informacje o adresie IP Użytkownika.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

7. Zmiana polityki prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby podlega aktualizacji. Zastrzegamy sobie prawo zmiany i aktualizacji polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na naszej stronie internetowej, o ile będzie tego wymagać obowiązujące prawo lub warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu. Zachęcamy do regularnego sprawdzania naszej strony pod kątem ewentualnych aktualizacji naszej polityki prywatności.

Nasze dane kontaktowe, w tym w kwestiach związanych z niniejszą polityką prywatności, zamieszczone są w zakładce Kontakt na stronie Serwisu.

-10% przy rezerwacji na naszej stronie

Rezerwacja online

Zyskaj rabat do 10%

Wybierz daty:

23 Lipca 2020
24 Lipca 2020

Napisz do nas: